Domino Server Tools

Aplikace Domino Server Tools je určená k administraci, monitorování a sběru dat z prostředí IBM Lotus Notes Domino serverů a IBM Collaboration users. Aplikace ulehčuje administrátorům správu a odhaluje chyby aplikací provozovaných na platformě IBM Domino.

HLAVNÍ VÝHODY

 • zrychlení a zjednodušení práce administrátorů
 • zjednodušení analýzy optimalizace aplikací
 • zpřehlednění logovaných informací
 • snížení požadavků na výkon HW (odhaluje výkonově náročné agenty)

ZÁKLADNÍ FUNKCE

 • Modul Agent Monitor - získává veškeré informace o aplikačních agentech, odhaluje chyby při jejich spuštění a běhu
 • Modul Mailbox Cleaner - provádí hromadné čištění poštovních schránek dle kritérií (velikost, přílohy, datum, atd.)
 • Modul ACL Comparator - porovnává ACL u replik databází na různých serverech
 • Modul ACL Configurator - hromadně nastavuje ACL v databázích, včetně rolí a administračního serveru
 • Modul ACL Roles Configurator - umožňuje hromadné nastavení rolí v ACL na základě dané úrovně přístupu
 • Modul Document Count Comparator - porovnává počty dokumentů v replikách na různých serverech
 • Modul CLDBDIR Analyser - prochází systémovou db cldbdir.nsf a upozorňuje na případné nedostatky v clusteru
 • Modul StatRep Analyser - prochází systémovou db statrep.nsf a slučuje chybová hlášení za posledních X hod.
 • Modul History Cleaner - umožňuje hromadné mazání replikační historie a "cut-off date"
 • Modul Check Disk - monitoruje volné místo na discích

NÁVAZNÉ MODULY

  Database Maintenance

 • zjišťuje informace o používanosti jednotlivých Lotus Notes db, počtech dokumentů, požitých šablonách atd.

  Domino Notification Portal

 • zjišťuje zprávu a zasílání notifikací z různých aplikací

UKÁZKY Z APLIKACE

Další informace Vám poskytne Martin Vlček.

+420 234090013
vlcek(zavináč)csdevelopment.cz

Server Tools

Správa serveru

Lotus

Notes

Domino

aplikace