Historie firmy

Počátky naší firmy jsou úzce spojeny s reklamní agenturou Business Arts, které jsme zabezpečovali veškeré informační technologie. Klienty prvních projektů, které jsme realizovali, byli realitní makléři a zástupci obchodních společností. Časem byla vytvořena divize agentury se zaměřením na oblast IT využívající technologie společnosti Progress Software.

Divize se po příchodu dalšího společníka roku 1993 proměnila ve společnost Business Arts Development a o rok později došlo k úplnému odloučení od „mateřské“ agentury Business Arts, a tak roku 1994 vznikla firma s názvem CS Development.

Logo firmy, 1994 - 1999

Ing. Jan Suchomel – ředitel společnosti: „Již od roku 1993 byly naší hlavní doménou technologie Lotus Notes, tehdy se jednalo o verzi 3.0c.“

Ing. František Bašta – technický ředitel společnosti: „Systém Lotus Notes byl tehdy používán společností CocaCola, General Motors, NASA, Bundeswehr i CIA. Ale tady jej téměř nikdo neznal...“

Naším prvním klientem byla společnost EDIT, od které jsme téhož roku, kdy jsme se jako firma osamostatnili, získali první velkou zakázku. Tato společnost dala vzniknout jednomu z prvních katalogů firem v ČR a na nás bylo, abychom implementovali systém pro sběr a následné zpracování dat z cca 12 poboček po České i Slovenské republice. Součástí měl být i fakturační modul, jednalo se tedy o úkol jako stvořený právě pro Lotus Notes. Díky tomuto systému byl vytvořen vedle tištěného katalogu vůbec první elektronický katalog firem na CD-ROM v ČR.

V roce 1994 jsme se stali partnery společnosti Lotus, v roce 1996 jsme pak po splnění všech nutných požadavků dostali nejvyšší možný titul– Lotus Premium Partner. Po dokončení akvizice Lotusu společností IBM se tato nejvyšší úroveň partnerství začala označovat jako IBM Premier Partner. V tomto období jsme získali další důležité zkušenosti a zároveň jsme si postupně upevňovali pozici na tuzemském trhu dodavatelů informačních technologií.

Logo firmy, 1999 - 2002

Zlomovým se stal rok 1997, kdy se naším klientem stal nejsilnější mobilní telekomunikační operátor – společnost Eurotel. V první fázi spolupráce byla cílem migrace celého poštovního systému z platformy MS Mail na Lotus Notes. Vedle tohoto „interního projektu“ jsme vyvinuli a implementovali pro Eurotel systém Dealer Station řešicí komunikaci operátora se sítí autorizovaných dealerů. Systém ošetřuje smluvní i technické procesy aktivace nových zákazníků a s tím souvisejících služeb. V důsledku rostoucích nároků Eurotelu na původní systém Dealer Station byl později vyvinut nový systém POS (Point of Sales), který byl následně rozšířen i na všechny značkové prodejny Eurotelu. Významný podíl na analytické části uvedených projektů měla společnost Eurotel a právě díky spolupráci s ní zaznamenala naše firma v letech 1997 až 2001 největší růst ve své historii.

V roce 1998 jsme měli příležitost přímo přispět k vývoji systému Lotus Notes. Společně s Irskou pobočkou společnosti Lotus jsme se podíleli na testování české lokalizace Lotus Notes R5, což pro nás bylo velmi zajímavou a nevšední zkušeností. Spolu s rostoucím počtem realizovaných projektů a souvisejících technologií bylo naše portfolio rozšířeno postupně i o ostatní produkty společnosti IBM, například IBM Websphere a Content Management. Toto rozšíření obzoru nám přináší stále větší okruh znalostí a dovedností z mnoha klíčových oblastí.

Logo firmy, 2002 - současnost

Masové rozšíření internetu způsobilo nárust bezpečnostních rizik, proto jsme se v dalších letech zaměřili na antivirové, antispamové a bezpečnostní technologie. Vyústěním této činnosti bylo v roce 2001 uzavření partnerství se společností Symantec. V témže roce jsme poprvé překročili hranici ročního obratu 100 milionů Kč.

V roce 2002 došlo ke konsolidaci všech poboček do jedné firemní provozovny na adrese Oldřichova 52, Praha 2. Rozšiřujeme naše služby o call centrum poskytující technickou smluvní podporu 365 dní v roce. Naše CRM řešení je lokalizováno do dalších jazykových mutací a pokrýváme evropské pobočky našich klientů.V roce 2006 byla dokončena stavba nového křídla kanceláří společnosti na adrese Oldřichova 52, Praha 2.

Příchod mobilních zařízení na platformě iOS a Android pro nás byl výzvou k tvorbě a portování našich aplikací na tyto operační systémy. Od roku 2011 tvoříme systémy propojující svět Lotus Notes/Domino a mobilní zařízení našich klientů stejně tak jako aplikace výlučně určené pro tato zařízení. Od roku 2012 je naše společnost Apple Developer partnerem platformy iOS.

CS Development

IBM

Lotus