Wirme


For a detailed product description in English, you can download a PDF presentation.


Jedním z nejvýznamnějších problémů, který se mobilní operátoři snaží řešit v souvislosti s rostoucím zájmem o datové služby, je rozpor mezi kvalitou vycházející ze statistik v rámci řídicího systému operátora a kvalitou ze subjektivního pohledu uživatele při využívání datové služby v reálném životě.

Wirme - Wireless e2e Measurement system je zaměřen speciálně na měření kvality služeb z pohledu zákazníka.

Vlastnosti a výhody

E2E typ měření pomocí zákaznické aplikace (datové přenosy, telefonní hovory, textové zprávy atd.)
 • Získávání aktuálních dat z reálného provozu
 • Zaměření na uživatele aplikací
 • Určení, jaké úpravy v nastavení sítě mohou ovlivnit provoz uživatelských aplikací
Flexibilní testovací scénáře
 • Simulace chování uživatelů ve vztahu ke konkrétním časům v rámci dne, dne v týdnu nebo umístění
 • Testování s pomocí stresových a zátěžových testů ve vybraných lokalitách
Alarmy - oznámení o kritickém stavu
 • Okamžité oznámení o kritických situacích, a to především o nedostupnosti služby GPRS/HSDPA/LTE
 • Integrace s řídicím systémem wirmeCONTROL
 • Integrace na centrální dohledový systém (Oracle konektor) a SMS bránu
Analýza dat a nahlášení problému
 • Schopnost detekovat složené chyby, stejně jako ojedinělé chyby vyskytující se v souvislosti s konkrétním místem nebo oblastí
 • Schopnost definovat podmínky, které mají být hodnoceny na základě požadavků
Autokorekce a detekce mechanismů měřicí jednotky včetně HW-wotchdog a napájení modemu *)
 • Minimální náklady na údržbu měřicích jednotek
 • Provozní stabilita bez nutnosti servisního zásahu
Vzdálená správa a aktualizace
 • Schopnost vzdálené správy měřicích jednotek
 • Schopnost vzdálené aktualizace měřících scénářů
 • Řízení měřící jednotky pomocí SMS příkazů
Centrální aplikace (wirmeCONTROL)
 • Webové uživatelské rozhraní
 • Centrální logování
 • Uživatelsky přívětivé, omezující uživatelské chyby
 • Provádění blokových operací
 • Centrální pohled na skutečný stav měřicího systému
 • Řízení měření s ohledem na region a čas (možnost měření ve vozidle)
* Závisí na technickém provedení měřící jednotky

Typy měřících úloh

 • CURL (podporovány protokoly: DICT, FILE, FTP, FTPS, GOPHER, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMB, SMBS, SMTP, SMTPS, TELNET, TFTP)
 • SMS, MMS
 • telefonní hovor (vyvolaný / přijatý, mezi MT, vůči serveru Asterisk)
 • podpora monitorování komunikace pomocí TCPDUMP
 • měření pomocí IPERF3
 • podpora busyboxu

Řídící SMS příkazy

 • Smazání souboru
 • Download souboru z centrálního FTP serveru
 • Ping na danou adresu (pingprobe)
 • Zjištění stavu měřící jednotky
 • Vyvolání synchronizace z centrálním serverem
 • Upload souboru na centrální server
 • Upload lokálních logů na centrální server
 • Restart měřící jednotky

Možnosti rozšíření

Wirme systém lze dále modifikovat a rozvíjet v následujících oblastech:
 • Měřící jednotka (mobilní zařízení) lze osadit do různých typu case dle požadavků
 • Možnost integrace wirmeCONTROL aplikačního serveru na provozovatele interní infrastruktury (integrace s monitorovacím / dohledovým systémem, datovým skladem, SMS centrem atp.)
 • Další vylepšení uživatelské přívětivosti a funkcionality s pomocí wirmeCONTROL serveru
 • Rozšíření analytických nástrojů v rámci wirmeCONTROL serveru

Architektura řešení

Měřící jednotka je tvořena mobilním zařízením s operačním systémem Android a měřící Wirme aplikací. Mobilní zařízení pro zajištění plné funkčnosti měřící aplikace musí být otestováno. Nyní jsou k dispozici některé modely výrobců Samsung a Huawei. Běžné mobilní zařízení nemusí podporovat plnou funkcionalitu měřící aplikace. Mobilní zařízení lze též osadit do specializovaného case s možností watchdogu.

Síť měřicích jednotek slouží pro účely provedení jednotlivých měření v konkrétních místech požadovaných zákazníkem (např. v připojovací lokalitě zákazníka - čerpací stanice, nádražní hala, hotelová lobby atd.) nebo v určených oblastech telekomunikační sítě (např. v působnosti jedné BSC, SGSN apod.). Tato síť komunikuje s centrálním wirmeCONTROL serverem přes dva komunikační kanály.

DATA - primární komunikační kanál
Hlavní komunikační kanál je datové připojení, které používá point- to-point protokol a datové služby. Tento komunikační kanál se používá především k distribuci testovacích scénářů, vzdálené správě jednotky (včetně synchronizace), stažení naměřených dat (log protokoly) a pro jednotlivá měření a testování jednotlivých služeb.

SMS - sekundární (řízení a signalizace) komunikační kanál
Druhý komunikační kanál, který se používá je Short Message Service (SMS), který slouží především pro účely vzdálené správy jednotek přes SMS příkazy a pro zasílání alarmů a hlášení kritických stavů jednotky - a to především v těch případech, kdy datové připojení není přístupné.Možnosti využití

Wirme není jen zkušební a měřicí systém - může také sloužit jako páteřní infrastruktura pro celou řadu dalších aplikací, a to především v těchto oblastech:
 • Měření a získávání dat včetně předání do jednoho centrálního sběrného místa
 • Distribuce dat do vzdáleného zařízení
 • Provoz a správa vzdáleného zařízení
 • Testování a ověřování HW pro přenos dat
 • Srovnávací měření na úrovni jednotlivých poskytovatelů datového připojení
 • Možná kombinace všech výše uvedených aktivit

Ukázky administračního rozhraní2. generace jednotek - pro osazení mobilního zařízení

Ukázky měřící aplikace (mobilní zařízení)


Jednotka wirmeUnit Type IV (osazeno Samsung S5 / S5 Neo)
1. generace jednotek - integrováno PC s OS Linux

Jednotka wirmeUnit Type III 2G/3G (4G)
Jednotka wirmeUnit Type II/II+ 2G/3GJednotka wirmeUnit Type I 2G (PC104)
Další informace Vám poskytne Martin Vlček.

+420 234090013
vlcek(zavináč)csdevelopment.cz

e2e

měření

telemetrie

mobilní sítě

datové sítě

bezdrátové měření